Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 50/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie : powołania komisji mieszkaniowej.