Oświadczenie majątkowe - Jacek Bryła - Radny Rady Miejskiej w Ćmielowie