Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr V/34/2007 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych.