Interpelacja Nr 28/2022 w sprawie poprawienia częściowo zapadniętej kostki brukowej na parkingu przy ul. Szkolnej w Ćmielowie.