Obwieszczenie Burmistrza Ćmielowa o wydaniu w dniu 27.06.2022 r. znak: Oś.6220.4.2021 Postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 661, 662, 663, 664, 665 w obrębie Stoki Duże, gmina Ćmielów”