Zapytanie Nr 5/2022 w sprawie planów oraz wszczętych postępowań dotyczących budowy wielkoobszarowych farm (elektrowni) fotowoltaicznych w Gminie Ćmielów.