Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/44/2003 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Ćmielów, działających w zakresie oświaty.