Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/373/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ćmielów, na rok szkolny 2022/2023