Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/46/2003 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie na rok 2003.