Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/374/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa wotum zaufania za 2021 rok