Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/375/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ćmielów za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2021 rok.