Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/377/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637T (stary numer 0760T) Ruda Kościelna do drogi nr 0678T (Projekt Techniczny)"