Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/378/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2022 r.