Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/379/2022 z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie  zmiany Uchwały nr LI/329/2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2022-2033.