Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 77/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie