Interpelacja Nr 37/2022 w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej przejęcia do zasobu gminnego działki położonej przy ul. M. Raciborskiego w Ćmielowie.