OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 11 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji administracyjnej orzekającej o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego oraz wiaty gospodarczo-garażowej w ramach zabudowy zagrodowej na części działki nr ewid. 910/12 poł. w miejsc. Wólka Wojnowska, gmina Ćmielów.