Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 79/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz przekazywania informacji.