OBWIESZCZENIE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KIELCACH o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego następującego zabytku: Region górniczo–osadniczy eksploatacji, obróbki i przetwórstwa kopalin nad rzeką Kamienną