Zapytanie Nr 8/2022 w sprawie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczące rozstrzygnięcia głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ćmielowa.