Zapytanie Nr 13/2022 w sprawie udzielenia odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą wszczęcia procedury przejęcia do zasobu gminnego działki nr ewidencyjny 2265 położonej w miejscowości Ćmielów.