Odpowiedź na Zapytanie Nr 9/2022 w sprawie opublikowania odpowiedzi udzielonej mieszkańcom Stoków Dużych dotyczącej planów budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Stoki Duże.