Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 97/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie do uczestniczenia w czynnościach związanych z ustaleniem (przyjęciem/wyznaczeniem/wznowieniem) przebiegu granic nieruchomości stanowiących własność (będących w posiadaniu) Gminy Ćmielów.