OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ĆMIELÓW O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ćmielów w m. Czarna Glina.