Interpelacja Nr 40/2022 w sprawie wpisania w projekt budżetu na 2023 rok zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 50 w Piaskach Brzóstowskich"