Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 września 2022 r.