OBWIESZCZENIE Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie przeprowadzenia oględzin częsci terenu objętego postępowaniem wpisu do rejestru zabytków archeologicznych.