Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 98/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz przekazywania informacji.