Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 99/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.