Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 100/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym drewnianym, oznaczonej nr ewidencyjnym 13 o pow. 0,7300 ha położonej w miejscowości Czarna Glina, gm. Ćmielów.