Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 101/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania nagród burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.