Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane "Termomodernizacja budynku i modernizacja pomieszczeń wewnętrznych Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie"