Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 października 2022 r.