Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa kanalizacji z rur PVC-U 250 mm na osiedlu Kochanowskiego w Ćmielowie na dz. nr ewid. 472, 2726, 2715, 2711, 601 (obręb 1 Ćmielów-miasto)