Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-069cd68c-602d-11ed-9171-f6b7c7d59353  

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:


ocds-148610-069cd68c-602d-11ed-9171-f6b7c7d59353