Odpowiedź na Interpelacje Nr 67/2022 w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego przy ulicy Małachowskiej.