Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VII/50/2003 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.