Ogłoszenie o zamówieniu Usługi "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów"

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40711e77-658e-11ed-abdb-a69c1593877c

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:


ocds-148610-40711e77-658e-11ed-abdb-a69c1593877c