Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 129/2022 z dnia 17  listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do  dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych