Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 132/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powierzenia zadania sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Ćmielów.