Protokół Nr LXI/2022 z obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 18 listopada 2022r.