Zapis transmisji Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2022 r.

https://www.youtube.com/watch?v=Y3o8XoSIR08