Interpelacja Nr 77/2022 w sprawie podjęcia działań w celu usunięcia smieci z działki nr 2303 obręb Ćmielów.