Odpowiedź na Interpelacje Nr 75/2022 w sprawie wszczęcia procedury przejęcia do zasobu gminnego działki o nr ewid. 1616/1