Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VIII/58/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/45/2003 z dnia 13 marca 2003 roku dotyczącej poboru łącznego zobowiązania pieniężnego i innych należności pieniężnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia.