Odpowiedź na Interpelacje Nr 78/2022 w sprawie podjęcia działań w celu uporządkowania  i wykoszenia działki nr 2259 obręb Ćmielów.