Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/62/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie: przyjęcia zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003".