Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku: Nr LXII/406/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.