Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/63/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu inwestycji na lata 2003 - 2005 przewidzianych do realizacji w ramach Programu SAPARD 2003.