Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr IX/64/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie oraz do Sądu Rejonowego w Staszowie.